Vedlikehold

Oljer – Til daglig rengjøring brukes en myk tørr eller fuktig klut (ikke mikrofiber – den kan løse opp oljen). Heltrebord er levende materiale og  bør oljes regelmessig. Tørk av bordet slik at det er rent, og puss over med fint slipepapir. Jobb alltid i treets retning. Oljen påføres med en myk, lofri klut. Tørk av overskytende olje umiddelbart. Bordet skal ikke se vått ut etter behandling. Bord som er behandlet med pigmentert olje, må ha samme oljefarge ved etterbehandling. Nye bord er alltid mer sårbare for flekker. Vær derfor ekstra påpasselig de første månedene. Etter hvert vil bordet herdes og tåle mer. Har du fått flekker eller hakk, fortvil ikke! Bordet er massivt og kan pusses!

Heltre er levende materiale som vil bevege seg. Vinterstid, når det fyres inne og er kaldt ute, blir luftfuktigheten i huset lavere og det kan oppstå sprekker i en massiv plate. Disse vil som regel bli borte når det blir varmere i været. Har du fått en liten sprekk i bordet, kan dette som oftest repareres med en fyllmasse (plastisk tre/formtre) som vil gjøre bordet ditt helt fint igjen.

Lakk/beis – Daglig rengjøring med tørr/fuktig klut. Bruk ikke mikrofiber. Lakk/ beis trenger ingen etterbehandling, men husk at et lakkert bord er sårbart for fukt og varme. Beskytt derfor alltid bordet fra direkte kontakt med varme/våte kopper, og tørk bort søl umiddelbart.

Laminat – Laminatbord krever normalt  ikke vedlikehold. Ved daglig rengjøring, vask med klut. Dette bordet er ikke så sårbart for fukt og varme, men beskytt det gjerne med gryte-/koppunderlag. Flekker kan fjernes med laminatrens.  Har du fått hakk i bordet, finnes det fyllmasse til reparasjon.